ထိပ္ဆုံးသုိ့

05/03/2011 00:33

“ထိပ္ဆံုးသို႕”
တစ္ေတာင္ေပၚ တစ္ေတာင္ဆင့္
ေတာင္အျမင့္ ပတ္ၿခံရံ။
တစ္ေတာင္ဆံုးျပန္ေတာ့
တစ္လံုး က်န္ျပန္ေပသမို႕
ဖန္ဖန္ေလ အားအင္ႏႈိးလို႕ရယ္
ႀကိဳးေလွ်ာက္ရျပန္။
ခါတေလ တစ္ကယ္ပန္းတာေၾကာင့္
ေတာ္ပါၿပီ ဆက္မလွမ္းခ်င္ဘု
ရပ္တန္းက ရပ္မယ္ႀကံ
အမွန္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္မလား။
စခဲ့မိတာေပ့ါ
တစ္ေန႕မွာ ဆံုးရာေရာက္ပါလိမ့္
အားေလွ်ာ့ကာ ဆုတ္ခ်င္စမ္းပါနဲ႕
စိတ္ႏြမ္း အသာေျဖဦး
မာလာေငြ ကန္ေရေအးရယ္ႏွင့္
ငွက္ေတးကို အာရံုဆင္လို႕
မူတစ္သြင္ အားအင္သစ္လိုက္ပါ့
ခ်စ္ဖြယ့္လူသား။ ။