အေမႏွင့္ေတာင္းဆု

အေမ

ေက်းဇူးရွင္ဆုိလဲဟုတ္တယ္ အစစအရာရာေစာက္ေရွာက္ခဲ့တဲ့အရွင္

ဆုိလဲမမွားဘူးဘာမွမသိေသးတဲ့ကေလးအရြယ္ကျပီးအစစအရာရာ

အႏြံနာခံအေသးစိတ္ကစျပီးဂရုစုိက္ခဲ့တဲ့အေမေက်းဇူးကအနႏၱပါ...

ကေလးရြယ္ကစျပီးအခုအခ်ိန္အထိအစြန္းမရွိတဲ့ဘသမ်ဳိးေရာက္ေအာင္

သြန္သင္ခဲ့တဲ့ေက်းဇူးရွင္အေမအေဝးေရာက္ေနတဲ့သားဒီကေန

ကန္ေတာ့လုိက္ပါတယ္ ဆုေတြလဲေတာင္းပါတယ္

ဘာဆုလဲဆုိေတာ့( ေနာင္သံသရာျဖစ္ေလရာဘ၀တုိင္းမွာ

က်ေနာ္ဟာအေမရဲ့သားပဲျဖစ္ရပါလုိ့၏) ဟု