အေမဆီျပန္လာခဲ့မယ္

အေမရဲ့တည္ျငိမ္ရင့္က်က္တဲ့စကားသံေတြက

သားႏွလုံးသားအျဖဴေရာင္အလင္းတန္းေတြ

ထြန္းလင္းေစခဲ့ပါတယ္

အခုသံသရာတစ္ပတ္လည္လုိ့အေမရဲ့ျမဳမူန္

ျဖန္းတဲ့ေဆာင္းတြင္းကုိသားအာရုဏ္ေတြ

ဖန္ဆင္းေပးမယ္ေနာ္အေမျဖစ္ခ်င္တာေတြ

ျဖစ္ေအာင္ၾကဳိးစားျပီသားအေမဆီကုိ

................................................

ျပန္လာျပီ

ေက်းဇူးျပဳျပီး

              အေမသားကုိ

ပန္းခင္းေလးထဲကၾကဳိေနပါအေမ