အသည္းႏွလံုးပံုသ႑ာန္ ႀကက္ဥ၊ ဘဲဥၿပဳတ္ၿပဳလုပ္နည္း

စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ၿပီးခ်စ္တတ္လြန္းသူေတြအတြက္ အသည္းႏွလံုးပံုသ႑ာန္ ႀကက္ဥ၊ ဘဲဥၿပဳတ္ၿပဳလုပ္နည္း
ေလးေတြ ့မိလုိ ့တင္ၿပခ်င္ပါတယ္...

အဆင္ ့တစ္။ : ကတၱဴစကၠဴၿပားတစ္ခုၿဖတ္ၿပီး အရွည္လိုက္ ႏွစ္ေခါက္ၿပဳလုပ္လုိက္ပါ...
သူတုိ ့နုိင္ငံၿခားမွာေတာ ့ႏြားနုိ ့ထည္ ့သည့္ စကၠဴဗူးေပါ ့....
 Step 1: Cut milk carton and fold it in half lengthwise.
 
အဆင္ ့၂။ :  ႀကက္ဥ၊ ဘဲဥ ကုိက်က္ေအာင္ၿပဳတ္ပါ...
Step 2: Make a hard boiled egg.
 
 အဆင္ ့၃။ : ႀကက္ဥၿပဳတ္ေႏြးေနစဥ္ ဥခြံခြာၿပီး ကဒ္ထူစကၠဴေပၚတြင္တင္ပါ...
ႀကက္ဥအလယ္တြင္ တူတစ္ေခ်ာင္းတင္ၿပီး ထိပ္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကုိ သားေရပင္ၿဖင္ ့စည္းလိုက္ပါ...
Step 3: While the egg is still warm, peel the egg and put the egg on the milk carton, place a chopstick on the center of the egg, and put rubber bands on the both ends.

 

 အဆင္ ့၄။ : ဆယ္မိနစ္ခန္ ့ထားလုိက္ပါ....( ရာသီဥတုပူၿပင္းပါက ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ထားပါ...)
Step 4: Leave it for about 10 minutes. (Keep the egg in the fridge if it’s summer time.)

 

အဆင္ ့၅။ : တူကုိဖယ္လုိက္ၿပီးလွ်င္ ႀကက္ဥၿပဳတ္ကုိ ႏွစ္ၿခမ္းခဲြလိုုက္ပါ....
Step 5: Take the chopstick off and cut the egg in half.

 

တူဖယ္လုိက္ၿပီးေဘးမွႀကည္ ့လွ်င္ ဤကဲ ့သို ့ၿမင္ေတြ ့ရမွာၿဖစ္ပါတယ္...

 

 ခဲြလိုက္လွ်င္ ဤကဲ ့သို ့....

 

အသည္းႏွလံုးႏုႏုပံုစံႀကက္ဥၿပဳတ္ကေလး ႏွစ္ၿခမ္းရပါၿပီ....

 
အဲဒီလိုအသည္းႏွလံုးပံု ႀကက္ဥၿပဳတ္ေလးနဲ ့မုန္ ့ဟင္းခါးဆုိင္မွာ ခ်စ္သူသက္ထားကုိ ေကြ်းဖုိ ့အထူးႏွဳံးနဲ ့
ေရာင္းလုိက္ရယင္ ၀က္၀က္ကဲြ ေရာင္းေကာင္းမွာ အေသအခ်ာပါပဲ...
ကုိပီတာမွ