လူဆုိးစာရင္း၀င္ပါ

အဖုိးကသူပုန္...

အဖြားက ဓားျပ..

အေဖက လူမိုက္ ..

အေမက သားသတ္လုိင္စင္နဲ့..

ဦးေလး၃ေယာက္က ေထာင္ထဲမွာ

...မုိက္တယ္ မလိမၼာဘူး..

လူဆုိးဆုိတာ ငါတုိ့မ်ဳိးရုိး.

.ဒါနဲ့ငါက လူလိမ္....:P