ယခင္ႏွင္ ့ယခု...အတိတ္ႏွင္ ့ပစၥဳပၸန္

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ႏွစ္သစ္သုိ ့ေရာက္ေပေတာ ့မည္....
အခ်ိန္ေတြကား အကုန္ၿမန္လွပါဘိေတာင္း... အခ်ိန္ေတြလ်င္ၿမန္စြာကုန္ဆံုးေပ်ာက္ၿပယ္ခဲ ့သလို အရာရာလည္းေၿပာင္းလဲလာခဲ ့ႀကသည္...
ယခင္ႏွင္ ့ယခု မတူညီေတာ ့....
အေဟာင္း၊ အေဟာင္းတုိ ့ေနရာတြင္ အသစ္အသစ္တုိ ့အစားထုိး၀င္ေရာက္လာခဲ ့ႀကေလၿပီ...
သို ့ေသာ္ ၿခြင္းခ်က္အားၿဖင္ ့တစ္ခ်ဴိ ့တစ္ခုတစ္ေလေသာအရာမ်ားကား မေၿပာင္းလဲနုိင္ေသးေသာ္ၿငား
လည္း...တစ္ေန ့ေတာ ့ေၿပာင္းလဲရမည္သာ....

 

ယခင္သမားရုိးက် ကစားနည္းမ်ားမွသည္....
 
အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားလည္း ....ယခင္ေခြးကေလးမွသည္ ယခု ၿခေသၤ ့ကဲ ့သုိ ့ေသာ
သားရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ားပင္ ေၿပာင္းလဲေမြးၿမဴလာခဲ ့ႀကေပၿပီ....
မ်ားၿပားတုိးတက္လာေသာ လူဦးေရႏွင္ ့လံုၿခံဳေရးအေၿခအေနမ်ားေႀကာင္ ့ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကားသူမ်ားလည္း
အမွတ္တစ္ရေအာ္တုိေရးရာတြင္ ဤကဲ ့သုိ ့နည္းအသစ္မ်ားထြင္လာႀကရၿပီ...
တစ္ဦးႏွင္ ့တစ္ဦး စာေရးအေႀကာင္းႀကားဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း နည္းပညာမ်ားကုိ
ပုိမုိအသံုးခ်လာေပသည္မုိ ့ႏူးညံ ့ေႏြးေထြးမွဳမ်ား ပေပ်ာက္လာခဲ ့ရ...
ေယာက်ာၤးပီသေသာစိတ္ဓါတ္မ်ားကား ပုိမုိထင္ရွားသိသာလာခဲ ့....
အနာဂတ္ကုိ ပံုေဖာ္မည္ ့ေက်ာင္းသားလူငယ္တုိ ့ကား....
အခ်စ္ေတာ္ေခြးမ်ား အေညာင္းေၿပလမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ပင္ အပင္ပန္းမခံႀကေတာ ့...
ႀကက္ဥကဲ ့သုိ ့ေသာ သဘာ၀စားေသာက္ကုန္မ်ဴိးကုိပင္ ပံုစံမ်ဴိးစံုဖန္တီးကာ
စားေသာက္ေနႀကေလၿပီ....
အမ်ဴိးသမီးမ်ားကလည္း အားက်မခံ ဖက္ရွင္မ်ဴိးစံုတီထြင္၀တ္ဆင္အသံုးၿပဳလာႀကသည္မွာ
ေရကူး၊ ေရငုပ္ရတြင္သံုးသည္ ့ေရယက္ပါမက်န္...

 

အားကုိးေလာက္ဖြယ္ရာ....ယခင္နွင္ ့ယခု အာဂေယာက်ာၤးမ်ားပင္....

နုိင္ငံအတြက္အသက္ကုိစြန္ ့မည္ ့ကာမိကာေဇ စိတ္ဓါတ္မ်ားကား...ဆာေကးအရက္အသြင္သုိ ့
ေၿပာင္းလဲသြားႀကေလကုန္သတည္း...
ကုိပီတာမွ