မိန္းကေလး vs ေယာက်ာၤးေလးစိတ္ခံစားမႈ႕ကြာျခားခ်က္

မိန္းကေလးေတြက ညာေျပာတဲ႕စကားကိုေတာင္မွ အမွန္လို႕ယံုၾကည္ခ်င္တယ္..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက အမွန္ေျပာတဲ့စကားကိုေတာင္ ညာေျပာတယ္လို႕ သံသယရွိၾကတယ္.မိန္းကေလးေတြက စတိုင္ရွိတဲ့ ေဆးလိပ္လို႕  စဥ္းစားျပီး ေသာက္တယ္..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက အရသာရွိတဲ့ ေဆးလိပ္လို႕ စဥ္းစားျပီးေသာက္တယ္.မိန္းကေလးေတြက တစ္စံုတစ္ခုကို မျပဳလုပ္ခင္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကို စဥ္းစားထားျပီး..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျပီးမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြကို ညွိယူတယ္.မိန္းကေလးေတြက ခ်စ္တဲ႕ေယာက်ား္ေလးအေပၚ စိတ္ပ်က္မွ ပထမဆံုးေအနနဲ႕ ေဖာက္ျပန္ျပီး..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက ခ်စ္တဲ႕မိန္းကေလး ရွိေနတာေတာင္မွ ေဖာက္ျပန္ၾကတယ္.မိန္းကေလးေတြက ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ႕ အရာေတြမွာ စိတ္မ၀င္စားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး.

.


ေယာကၤ်ားေလးေတြက ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ႕ အရာေတြကို အျမန္ဆံုးသိရေအာင္ ၾကိဳးစားၾကတယ္.မိန္းကေလးေတြက ရွံုးနိမ္႔မွုေတြမွာေတာင္ စိတ္၀င္စားမွုကို ေဖာ္ျပၾကျပီး..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက ေအာင္ျမင္ေတာ့မွ စိတ္၀င္စားမွုကို ေဖာ္ျပၾကတယ္.မိန္းကေလးေတြက အျမဲတမ္း သူမ်ားအေပၚမွာ မွီခိုခ်င္ျပီး..


ေယာကၤ်ားေလးေတြက အျမဲတမ္း ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ဘဲ မွီခိုခ်င္ၾကတယ္.