ဘ၀အတြက္သိသင္႔တာေလးေတြပါ

ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ပါ *

လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင္႔ မိမိ ဘဝ၏တိုးတက္လမ္းကို
ရွာသင္႔သည္ ။
မိမိသည္ မည္သည္႔ေနရာတြင္႔ ကြၽမ္းက်င္သည္ဟု ေျပာဆိုနိင္သူသည္ သူလိုကုိယ္လို
သာမာန္လူမ်ားထက္ အခြင္႔ အေရးပိုသည္မွာ အထူးေျပာရန္မလိုေပ ။ ထို႕ေႀကာင္႔ ဘဝ
တိုးတက္ေစရန္ ပထမ အဆင္႔ တစ္ခုျဖစ္ေသာ skillful person ျဖစ္လာေစရန္
တစ္ေနရာတည္းစြဲျမဲစြာလုပ္ကိုင္းရင္း လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈကို တည္ေဆာက္ယူႀကရန္
အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္ ။

*ေကာင္းမြန္ေသာအေလ႕ အက်င္႔မ်ားကိုေမြးျမဴပါ

ေကာင္းေသာအေလ႕ အက်င္႕မ်ားကုိေန႕စဥ္ျပဳေသာသူသာ ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ဘ၀ကို
ပိုင္ဆိုင္ရမည္မွာ ျငင္းရန္မလိုေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ။
ထို႔ေႀကာင္႔ေကာင္းမြန္ေသာအေလ႕ အက်င္႔မ်ားကို ေန႕ စဥ္
ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါရန္တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

*အခ်ိန္၊ေနရာနွင္႔ ခြန္အား*

ေအာင္ျမင္လိုသူတစ္ေယာက္သည္ အခ်ိန္ အခါကိုသိရမည္ ။ မည္သည္႕ အခ်ိန္
မည္သည္႔ေနရတြင္႔ ခြန္အားကို မည္မွွ်စိုက္ထုတ္ရမည္ကို သိရန္လိုအပ္ေပသည္
။မည္သည္႕ အလုပ္ ကို ခြန္အားမည္မွ်စိုက္ထုတ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင္႔
အေကာင္းဆံဳးေလ႕လာသင္ယူနိင္ေပသည္ ။

*တြန္းကန္အား *

တြန္းကန္အားသည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေရးပါေသာေသာ႔ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေလသည္
။တြန္းကန္အားဆိုသည္မွာ ဤအလုပ္ကို
မည္သည္ေႀကာင္႔လုပ္ရသည္ဟူေသာအေႀကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္ ။
မည္သည္႔အတြက္ေႀကာင္႔လုပ္ရသည္ဟူေသာ အေႀကာင္းျပခ်က္(၀ါ)
တြန္းကန္အားမွန္ကန္ပါလွ်င္ မည္သို႔ လုပ္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ အလြန္လြယ္ကူေသာ
အခ်ုက္တစ္ခ်က္ျဖစ္လာေပသည္။
(ဥပမာ) မိန္းမတစ္ေယာက္.... အတန္းပညာ မ်ားမ်ားစားစားမရွ္ိပဲ ေယာက္်ားျဖစ္သူ၏
လုပ္ခလစာအေပၚ၌သာမွီခိုစားေသာက္ရသည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူရုတ္တရက္ ေသဆံဳးသြားေသာအခါ
မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ျဖင္႔ က်န္ခဲ႔သည္ ။ အျခားေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားမရွိေပ ။
ေနာက္ဆံဳး ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မႈမရွိလွ်င္
ငတ္ေပေတာ႔မည္ ။ ထိုအခါ သူသည္ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျဖင္႔ အသက္ေမြးရာမွ ယခုအခါ
စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေနေပျပီ ။
ထိုဥပမာအရ... မည္သုိ႔လုပ္ရမည္ထက္ ဘာေႀကာင္႔ လုပ္ရသည္က ပို အေရးႀကီးေႀကာင္း
သိသာေပသည္ ။ ထို႔ေႀကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘ၀၏ တြန္းကန္အားကိုယူ၍
ဘ၀ကိုတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႀကရမည္ျဖစ္သည္။
နမူနာ.အားျဖင္႔ .......

- မိဘအတြက္ ( ရွားပါအတြက္လို႕မ်ားေတြးသူေတြရွားပါတယ္)
- ရည္းစားအတြက္ ( ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ထင္တယ္ )(:P )
- ငါက ဆင္းရဲလို႔ လူရာမသြင္းႀကဘူး .. ငါႀကိဳးစားရမယ္ .........အစရွိသျဖင္႔
...ေပါ႕.......


*
ေလးစားမႈရွိပါ*

အကယ္၍သင္သည္ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ႔လွ်င္ သတ္ိထားရမည္႔ အခ်က္တစ္ခုမွာ
မိမိအလုပ္အေပၚေလးစားမႈေလ်ာ႔က်လာျခင္းကို ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္သည္။ လူတို႕႕ ၏သေဘာမွာ
မလုပ္တတ္ေသးခင္သာ အားသြန္ခြန္စိုက္ရွိျပီး လုပ္ငန္း၌ကၽြမ္းက်င္လာေသာအခါ
ေပါ႔ေလ်ာ႔လာတတ္၍ မလိုလားအပ္ေသာဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ
ဆက္လက္တိုးတက္ရန္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ထို႔ေႀကာင္႔
ေျပာခ်င္ပါသည္ မည္သည္႔လုပ္ငန္းကိုမဆို ကၽြမ္းက်င္သည္ဟူ၍ မေပါ႕ဆပါနွင္႔ ။
လက္ေဆာင္စကားတစ္ခြန္းပါခ်င္၏
" သတိ္ိ နွင္႔ ပိုက္ဆံ သည္ ပိုသည္ဟူ၍မရွိ "


*၀႗္ဆိုတာလည္တတ္တယ္*

သူတစ္ပါးအေပၚမေကာင္းမႀကံပါနွင္႔ ၀႗္ဆိုတာလည္တတ္တယ္တဲ႔ ...
အဲဒီစကားက မွန္ခ်င္လည္းမွန္မယ္ ....မမွန္ခ်င္လည္းမမွန္ဘူး .. ဒါေပမယ္႔
ေသခ်ာတာတစ္ခုက
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မေကာင္းတာလုပ္ထားခဲ႔ ရင္ သူတပါးအေပၚ အေကာင္းျမင္ခ်င္တဲ႔
စိတ္နဲ႔ ယံုႀကည္စိတ္ ေတြအျပင္ ငါ႔ အေပၚသူတို႔ရိုးသားပါ႕ မလားဆိုတဲ႔
သံသယႀကီးနဲ႔ ငါ႔အလွည္႔က ဘယ္ေတာ႔ျပန္ေရာက္မလဲဆိုတဲ႔စိတ္ေတြေႀကာင္႔
အလုပ္ကိုထဲမွာေပ်ာ္နုိင္ေတာ႔မွာမဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔
သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း သူမ်ားကို မေကာင္းၾကံတာမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္နိင္ႀကျပီး အျမဲ
ေပ်ာ္ရႊင္နိင္ပါေစ ။+(


*ဟန္မေဆာင္ပါနွင္႔ *

ဟန္္ေဆာင္ရသည္မွာ စစခ်င္းအလြန္လြယ္ကူေသာ္လည္း ။ ေပၚေပါက္သြားပါက
အလြန္ရွက္စရာေကာင္းလွသည္။ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္
ျပန္လည္ေပၚေပါက္သြားမည္သာျဖစ္သည္။
ဟန္ေဆာင္မႈေပၚေပါက္သြားလွ်င္ လူလိမ္ လူညာအျဖစ္ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳးကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး
အေျပာခံရမည္ျဖစ္ကာ
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မသြားရဲမလာရဲျဖင္႔ တိုးတက္လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႕ သြားမည္ျဖစ္သည္

(သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ားျပည္႕၀ျပီး
ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊႈင္ေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ႀကပါေစ )


--
"လုပ္သလို မျဖစ္ေသးတဲ႔အခ်ိန္မွာ
ျဖစ္သလို မလုပ္ပါနဲ႔........"
ေလးစားစြာၿဖင္႔