နတ္တုိင္စည္းနည္းမ်ား

Ascot
Bow Tie
Cross Knot
Four In HandHalf-Windsor

 
Windsor
Small Knot


https://forverfriends.ning.com/profiles/blogs/2863689:BlogPost:2661671 မွကူးယူထားသည္