ထူးဆန္းေထြလာ

 

 

 

 
 


 
 


 
 


 
 


   
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
   

Kinds of Bedroom

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net


သစ္ပင္လူသား

Amazing Art


Poor Baby

Amazing treeသူေယာင္သီး

ခ်စ္ေနလိုက္ၾကတာဘာေကာင္တုန္းဟ

 ေတာ္ေတာ္ၾကီးတဲ့အေကာင္

မုတ္ဆိတ္ပ်ားဆြဲမိခင္စိတ္ဖက္ရွင္အသစ္


ၿပိဳင္မလား
ဟိုဖက္ကိုပို႔ေပးပါေၾကာ္စားမယ္


ခ်စ္ၾကမလား
ကိုယ္ရံေတာ္


ဆိုင္ကယ္ေလးသနားပါတယ္
အၾကီးၾကီး


ထုတ္ၿပလိုက္မွာေနာ္
 ေၾကာ္မလား ခ်က္မလားသဲနန္းေတာ္
အားရွိလားကိုလာ ေသာက္မလား

ခ်စ္သက္လက္ေဆာင္

ၾကည့္စရာရွားလို႕ၾကည့္ထားၾကေနာ္