တန္ျပန္အခ်စ္

မခ်စ္ဘူးတဲ့အသဲဆုိျပီး

ခြဲဖုိ့ေတာ့မင္းမၾကဳိးစားပါနဲ့

ရုိးသားစြာငါ့ႏွလုံးသားက

မင္းကုိအမုန္းပြားသြားလိမ့္မယ္

အရူးသမားဆုိတာ

ငါ့ဘဝမွာမရွိဘူး

မာနေတြတံခြန္ထူလုိ့

မင္းရဲ့အရင္လူေတြလုိေတာ့

အထင္မေသးလုိက္ပါနဲ့

သူၾကင္မွာကုိယ္ၾကင္ပဲ

လူအျမင္မွာေပ်ာ့ညံ့တယ္ထင္ရေပမယ့္

ေလွ်ာ့တြက္ရင္မင္းမွားမယ္

ငါ့ဆုိတဲ့ေကာင္ရဲ့

သတင္းစကားမင္းၾကားေအာင္ေျပာလုိက္မယ္

ငါ့ဆုိတဲ့ေကာင္က သံမဏီအသဲနဲ့လူကြ

ငါ့အသံခြဲဖုိ့ၾကံစည္မိကတည္းက

ဒါ..............မင္းအမွားပဲ