*ေလာဘ*စကားပံုမ်ား***

သူငယ္ခ်င္းေတြ သိသင့္သိထိုက္ေစခ်င္လို ့
ေနာက္ျပီးေတာ့ စဥ္းစား ဆင္ႏိုင္ေအာင္လို ့ ဖူး တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ....

ဆင္ေျခလွမ္းကို လိုက္လွမ္း၍ ႏွံျပည္စုတ္ ေပါင္ပဲရသည္
ၾကက္မ မဥေသးမီ ဥဘယ္ႏွစ္လံုး ရလိမ့္မည္ဟု မေရတြက္ပါႏွင့္ ။
...............................................................(ကခ်င္၊ဂ်ိန္းေဖါ့စကားပံု)
တရိ စၦာန္ မေကာင္းလွ်င္ ျခံဖ်က္ လူမေကာင္းလွ်င္ တရားဖ်က္
လူေလာဘမ်ားလွ်င္ တရားပ်က္တတ္၏ ။
................................................................(မရူစကားပံု)
က်ားသေရတြင္ အစင္းရွိသည္ လူဆိုး၏ စိတ္တြင္
ေလာဘေကာက္က်စ္မႈမ်ား ရွိသည္ ။
...............................................................(လရႈီစကားပံု)
ထမင္း ေရြးသူ ဗိုက္မ၀ ေရႊေရြးသူ မၾကီးပြား
အေကာင္းကိုသာ ေလဘစိတ္ႏွင့္မလိုခ်င္ႏွင့္ ။
...............................................................(လီဆူစကားပံု)
အေတာ္ အသင့္ ဟူသည္ ပိုမ်ားသည္ထက္ ေကာင္း၏ ။
...............................................................(ရ၀မ္စကားပံု)
ေလာဘစိတ္မ်ားလွ်င္ အသက္ဆံုးတတ္သည္ ။
................................................................(အဇီးစကားပံု)
ျမန္ျမန္(ေလာဘႏွင့္)စာလွ်င္ လွ်ာကိုက္မိတတ္သည္
သမၼာအာဇီ၀ျဖင့္ လုပ္စားလွ်င္ စား၍မကုန္ေအာင္ရႏုိင္သည္ ။
သစ္မည္လည္း နင္မလိုက္ႏွင့္ ၊
၀ါမည္လည္း နင္မလိုက္ႏွင့္ ၊
စပါးငုတ္ကိုသာ ျမဲျမဲဆုပ္ ။
.................................................................(ကရင္စကားပံု)
ေခါင္းေပၚ
ေတာင္းတစ္လံုးသာရြက္ ၊ ႏွစ္လံုးရြက္ပါလွ်င္ မျငိမ္သက္ႏိုင္ ။
အမႈအခင္းမႏိုင္လွ်င္ ထပ္၍တစ္ၾကိမ္လုပ္ပါ ၊ ေရာင္း၀ယ္မႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္ ရိုးရိုးျပန္လုပ္စားပါ ။
ထမင္းအဆာခံႏိုင္လွ်င္ ထမင္းအက်က္စာရမည္ ၊ေရငတ္ခံႏိုင္လွ်င္ ေရၾကည္ေသာက္ရမည္ ။
သန္လြန္းလွ်င္ က်ိဳးတတ္ ၊ေပ်ာ့လြန္းလွ်င္တြဲက် ၊ေတာ္ရုံ သာသန္ ၊ေတာ္ရံုသာ ေပ်ာ့ပါေစ ။
သစ္ပင္ရွည္လြန္းလွ်င္ က်ိဳးက်တ္ ၊ လူေထာင္လႊားလြန္းလွ်င္ အေျပာခံရတတ္သည္ ။
ဖြတ္အျမီးရွည္လြန္းက သူ ့လည္ပင္းျပန္ပတ္မိသည္ ၊လူ ့ေလာဘၾကီးလြန္းက ေလာဘကပင္
ျပန္သတ္တတ္သည္ ။
ငွက္ကေလးသည္ ငွက္မေလးထက္ ျမင့္ေအာင္ မပ်ံႏွင့္ က်ံမိက ေလတိုက္၍ က်မည္ ။
ျမန္ျမန္မ်ိဳလွ်င္ အရိုးလည္ပင္းမွာစူးတတ္၏ ေ ေလာဘႏွင့္ ျမန္ျမန္ရလိုလွ်င္ ရႈံးတတ္သည္ ။
.................................................................(စေကာကရင္ စကားပံု)
အစာ ေလာဘၾကီးေသာၾကက္ ေထာင္ေခ်ာက္မိ ၏ ။
.................................................................(ခ်င္းစကားပံု)
မ်ားမ်ားစားလိုလွ်င္ နည္းနည္းရ ။
.................................................................(ခ်င္းစကားပံု)
ေကာင္းစြာ ေပးကမ္း စြန္ ့ၾကဲလွ်င္ ရွင္သည္ ေလာဘေရွ ့ထားလွ်င္ ေသ၏ ။
.................................................................(ခ်င္းစကားပံု)
ရူးေအာင္စားလွ်င္ ပါးစပ္က အံထြက္မည္ ။
................................................................(ပေလာင္စကားပံု)
ေလာဘၾကီးလွ်င္ခြ်ဲ ေဒါသၾကီးလွ်င္ဆဲ ၊
ေလာဘၾကီး အီးေလာက္ရ ၊
ေလာဘငယ္ လယ္ေလာက္ရ ။
................................................................(ျမန္မာစကားပံု)
ေလာဘမြန္က ေဒါသကြ်ံရ ။
.................................................................(ျမန္မာစကားပံု)
ေရႊဥ ဥေသာငန္းကိုမသတ္ပါနဲ ့ ။(အလိုၾကီးအရနည္း)
အကုန္လံုးဆုတ္ ၊ အကုန္လံုးျပဳတ္ ။(ေလာဘၾကီး အထီးက်န္)
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
၀ိသမေလာဘနဲ ့ မတရားရတဲ့ေငြ ၾကာၾကာမေန ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
မေကာင္းမႈအစ ေငြေလာဘ ေလာဘႏွင့္ေတြ ့ တရားေမ့ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေလာဘၾကီးျခင္းသည္ ရူးသြပ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေလာဘႏွင့္ အားလံုးဖမ္း အားလံုးလြတ္ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေလာဘ ၊ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊တြယ္လွ်င္ အလွျပယ္သည္ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေလာဘသမားႏွင့္ ႏွဲသမားပါးစပ္ အတူတူပဲ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ရေလလိုေလ အိုတေစၦ ၊(ကံၾကမၼာေကာင္းကို မ်ားစြာေသာသူတို ့အားအေျမာက္အျမား
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ဘယ္သူတစ္ေယာက္မွ လံုေလာက္သည္ဟု မရွိေခ် )။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
အူးမ မေတာက္လွ်င္ သီလေစာင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ထိုေၾကာင့္ သမေလာဘ လိုအပ္သည္ ။
ေငြသည္ ေငြကို ခင္၏ လူသည္ ေလာဘကိုခင္၏ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေကာက္ေသာ္ မစားေလာက္ ေျဖာက္ေသာ္ စားမကုန္ ျဖစ္ျခင္းမွာ ေလာဘရွာေသာ္လည္း
စားမေလာက္ သမေလာဘႏွင့္ ပံုမွန္ရွာလွ်င္ တစ္သက္လံုး စားရပါသည္ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ေလာဘႏွင့္ ကိုယ့္အေပၚ ဆင္ၾကံၾကံ ေနေသာသူသည္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ႏွေျမာလြန္းေလ ကုန္ေလ ေလာဘတက္ေလ ေငြပိုထြက္ေလ ။
...............................................................(အဂၤလိပ္စကားပံု)
ဤလူ ့ရြာ
မဟိစၦာဆိုး
ေလာဘမ်ိဳးကာ အက်ိဳးမျပီး
အခ်ည္းႏွီးသည္ ပ်က္စီးလက္မဲ့လက္ခါတည္း ။
..............................................................(မဃေဒ၀- ၂၄၇ )
ေလာဘဟူသည္ ၊ ဆင္ရိုင္းစြ
ပညာဟူသည္ ၊ခြ်န္းေထာက္မ
သဒၵါဟူသည္ ၊ ခြ်န္းရွည္ျပ
သတိဟူသည္ ၊ လြန္ၾကိဳးတြ
ဒိ႒ိဟူသည္ ၊ ထြင္းထြင္ခ်
ယုဥ္လွ်င္ ၊ နိဗါန ။
............................................................(ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္း ေမတၱာစာ၊ ၁၆)
မစံုမက္သာ ၊
ထိုဥစၥာ ၊
အာသာရွိတိုင္း ၊မေစညႏွင့္ ။
.............................................................(သုတရတနာ ဆံုးမစာ ၁၇၉ )
ခႏၵာဟုဆို ၊ျဖစ္ျပီကိုယ္
အလိုရမၼက္ ၊မိစၦာဖက္၍
ႏွစ္သက္ၾကီးစြာ ၊ မျပဳရာဘူး
ေနာင္လာအသစ္ ၊ ကိုယ့္အျဖစ္ကို
မနစ္ဖို ့သာ ၊ အားထုတ္ရာ ။
.............................................................(မဃေဒ၀ ၂၈၂)
ပန္းတိုင္အထူ ၊ေတာၾကက္ဆူလွ်င္
လူလူအပြင့္ ၊ဆိုင္းတိုင္းတင့္လည္း
မွည့္ရင့္သီးေျခာက္ ၊သူမေကာက္သား
ပင္ေအာက္ေၾကြကာ ၊ ထိုပမာလွ်င္
အရာမသိ ၊ ေျမွးဘိေမာဟ
ကံုငပါသည္ ၊ မမည္ခဲ့လွ်င္
ေနာင္ၾကြင္းသားေျမး ၊ ခ်ီးမြမ္းေ၀း၏ ။
...............................................................(ဂါထာေျခာက္ဆယ္ပ်ိဳ ့ ၂၃)
စရိုက္ျပန္ ့ေျပာ ၊ ရမၼက္ေစာႏွင့္
သေဘာ၀မ္းထဲ ၊ ေလာဘကဲလ်က္
မေရာက္ရဲသီး ၊ အလိုၾကီးေသာ္
ပ်က္စီးတတ္စု ၊ ဆင္းရဲမူတည့္။
..............................................................(မဃေဒ၀ ၂၄၇)
သံုးပါးညီးညီး (ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ )
ေလာင္းမီးက်ီး ၊ဖိစီးလွေလျပီ ။


ေမတၱာ ေစတနာနဲ ့ေရးသာ တင္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္.....ဖူး